ODBC koppeling UNIT4 Multivers Online beschikbaar

vrijdag 23 maart 2012


Na een intensieve periode van testen en pilot draaien is vanaf nu de ODBC koppeling voor UNIT4 Multivers Online beschikbaar. Dit betekent dat alle gebruikers van UNIT4 Multivers Online (van XS tot XL) en UNIT4 Accounting Online hiervan gebruik kunnen gaan maken. De ODBC koppeling maakt het mogelijk vanaf een lokaal geïnstalleerde versie van bijvoorbeeld Word, Excel of Qlikview informatie uit online administraties te gebruiken voor rapportage of analyses. Daarnaast is de koppeling reeds enige tijd live bij accountantskantoren die gebruik maken van UNIT4 Audition en UNIT4 Account Analyser.

Met de komst van deze ODBC koppeling zetten we de volgende stap in onze route naar hybrid computing (online en offline laten samenwerken). Met de ODBC koppeling hebben we een uniek stuk gereedschap in handen en kunnen we ons onderscheiden van onze concurrenten.

Installatiehandleiding + driver
Om gebruik te kunnen maken van de ODBC-koppeling dient u een speciale ODBC-driver te installeren op het werkstation waarvandaan u verbinding wilt leggen met de online administraties. De installatie van de driver staat beschreven in de speciale installatiehandleiding die u samen met de benodigde driver kunt downloaden van de Selfservice site van UNIT4. Lees de installatiehandleiding eerst goed door, voordat u de installatie van de driver start.

 

Toestaan van de koppeling
Daarnaast dient de gebruiker de koppeling toe te staan. Na het inloggen op de online omgeving van UNIT4 ziet de gebruiker naast een icoon voor het starten van UNIT4 Multivers ook een icoon staan genaamd ‘toestaan ODBC-online’. Als men hierop klikt verschijnt een melding waarop de gebruiker een vinkje moet aanzetten. Pas na het toestaan zal de koppeling operationeel zijn. Met het aanvinken wordt bovendien de Fair Use Policy geaccepteerd.

Fair use policy
De ODBC koppeling wordt gratis ter beschikking gesteld voor eindgebruikers. Wel is er een Fair Use Policy (FUP) van toepassing waar gebruikers zich aan dienen te houden en waarmee zij akkoord gaan bij het toestaan van de koppeling. De FUP houdt in dat er bij het gebruik van de ODBC-Online faciliteiten geen vaste datalimiet wordt gehanteerd. Er wordt gekeken naar het gemiddelde gebruik over een langere periode. Dit moet redelijk zijn. Zolang er door het datagebruik van een individuele klant geen overlast voor andere gebruikers ontstaat, valt dit binnen de Fair Use Policy voor UNIT4 Multivers ODBC Online. Klanten kunt ODBC Online gratis gebruiken, zolang de gebruikte hoeveelheid data over langere periodes gemeten niet hoger is dan het gemiddelde gebruik van data door houders van een vergelijkbaar UNIT4 Multivers abonnement. De beoordeling of er overeenkomstig deze norm is gehandeld ligt geheel bij UNIT4. Bij een meer dan gemiddeld gebruik wordt de klant daarover door UNIT4 geïnformeerd.

Contact

Heeft u vragen over het werken in Unit4 Multivers Online? Raadpleeg dan de HELP of maak een incident aan via onze Selfservice website:

Wij zullen uw melding zo snel mogelijk in behandeling nemen.

NB: Houd uw gebruikersnaam en wachtwoord voor zowel de portal als voor Unit4 Multivers bij de hand, hier kan om gevraagd worden.

Tip: U kunt voor vragen over het werken in Unit4 Multivers ook onze instructiefilms bekijken (24 uur per dag, 7 dagen per week) op:

Instructievideo's Unit4 Multivers (Youtube)

Kijk voor meer informatie over online boekhouden op onze website.