DigiNotar certificaten

maandag 05 september 2011


Afgelopen weekend werd bekendgemaakt dat er elektronisch is ingebroken bij het bedrijf DigiNotar en dat de overheid het vertrouwen in de certificaten van DigiNotar opzegt. Wat heeft dit voor gevolgen voor u als softwaregebruiker?

UNIT4 is vanaf het eerste moment betrokken geweest bij het overleg met de verschillende belanghebbende partijen, waaronder de Belastingdienst, het ministerie van Financiën, accountancy-organisaties en andere softwareleveranciers, over de aanpak van deze problematiek. Samengevat is dit de conclusie van het genoemde overleg:

 

Elektronische aangifte ondernemers

Naar aanleiding van de situatie rond de DigiNotar-beveiligingscertificaten is er intensief overleg gevoerd tussen de Belastingdienst, het ministerie van Financiën, VNO-NCW, MKB-Nederland, ICT~Office en diverse softwareleveranciers en belastingconsulenten. In het overleg is vastgesteld dat de systemen waarmee ondernemers direct of via hun intermediair aangifte doen ook in deze situatie kunnen blijven functioneren. Het systeem kent voldoende aanvullende waarborgen voor een veilige aangifte. Alle betrokken partijen zijn overeengekomen dat de situatie de komende tijd nauwgezet wordt gemonitord. Indien zich nieuwe ontwikkelingen voordoen, wordt in overleg met de betrokken partijen bepaald welke vervolgactie noodzakelijk is. Als zich onverhoopt toch vertragingen voordoen, dan zal de Belastingdienst hier coulant mee omgaan.

Voor het volledige bericht verwijzen we u naar de website van de Rijksoverheid.

Wat betekent dit voor u?

UNIT4 Accounting/Multivers Online werkt niet met de certificaten van DigiNotar. U kunt dus veilig gebruik blijven maken van de applicatie in de Online omgeving van UNIT4.

LET OP: U kunt uw aangiftes niet versturen vanuit UNIT4 Accounting/Multivers Online. Indien u aangiftes verstuurt vanuit uw eigen (Offline) omgeving, dan is de situatie op dit moment als volgt:

Klanten van UNIT4 die gebruikmaken van onze software voor het doen van elektronische aangifte of gebruikmaken van andere elektronische communicatie met de overheid, zoals DigiPoort, T@xConnector en Easy T@x, kunnen vooralsnog gebruik blijven maken van de huidige software en certificaten.

Op het moment dat deze situatie verandert, zullen wij u via deze site en onze selfservicesite informeren over de te nemen stappen. Mocht u naar aanleiding van dit bericht vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met UNIT4 Multivers Support op telefoonnummer 088 - 247 247 2 of door een e-mail te sturen naar support.multivers@unit4.com.

Contact

Heeft u vragen over het werken in Unit4 Multivers Online? Raadpleeg dan de HELP of maak een incident aan via onze Selfservice website:

Wij zullen uw melding zo snel mogelijk in behandeling nemen.

NB: Houd uw gebruikersnaam en wachtwoord voor zowel de portal als voor Unit4 Multivers bij de hand, hier kan om gevraagd worden.

Tip: U kunt voor vragen over het werken in Unit4 Multivers ook onze instructiefilms bekijken (24 uur per dag, 7 dagen per week) op:

Instructievideo's Unit4 Multivers (Youtube)

Kijk voor meer informatie over online boekhouden op onze website.